Wdrożeniowe projekty naukowe W CENTRUM BADAŃ NAD ROZWOJEM I OSOBOWOŚCIĄ "PERSONALITAS" INSTYTUTU PSYCHOLOGII UKSW

OPRACOWANIE I UPOWSZECHNIANIE
NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH
WSPIERAJĄCYCH POMOC
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

Instytut Psychologii UKSW realizuje dwa projekty dotyczące opracowania i upowszechniania narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną w obszarze osobowościowym i emocjonalno-społecznym.

AKTUALNOŚCI

Otwarte konkursy na stanowiska w projektach

OBSZAR OSOBOWOŚCIOWY

OBSZAR EMOCJONALNO-SPOŁECZNY

Zamówienia publiczne

OBSZAR OSOBOWOŚCIOWY

PAŹDZIERNIK 2021

Instytut Psychologii UKSW zwraca się z prośbą o zgłoszenie oferty na przeprowadzenie naukowych badań psychologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Formularz oferty, oświadczenia Wykonawcy oraz niezbędne dokumenty wymagane od Wykonawcy określone w opisie przedmiotu zamówienia należy przesłać na adres e-mail: projekt.diagnoza@uksw.edu.pl.
Formularz oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Oświadczenia Wykonawcy
Wzór umowy


OBSZAR EMOCJONALNO-SPOŁECZNY

PAŹDZIERNIK 2021

Instytut Psychologii UKSW zwraca się z prośbą o zgłoszenie oferty na przeprowadzenie naukowych badań psychologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Formularz oferty, oświadczenia Wykonawcy oraz niezbędne dokumenty wymagane od Wykonawcy określone w opisie przedmiotu zamówienia należy przesłać na adres e-mail: projekt.diagnoza@uksw.edu.pl.
Formularz oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Oświadczenia Wykonawcy
Wzór umowy


Archiwum ogłoszeń o pracę

OBSZAR OSOBOWOŚCIOWY

WRZESIEŃ 2021

W dniu 9.09.2021 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:
→ Specjalista, praktyk pracujący z dziećmi ze SPE
W dniu 20.09.2021 r. o godz. 15.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs bez żadnych rekomendacji.


W dniu 9.09.2021 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:
→ Koordynator badań terenowych
W dniu 16.09.2021 r. o godz. 15.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Rektorowi UKSW jedną osobę.


W dniu 9.09.2021 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:
→ Specjalista opracowujący materiały postdiagnostyczne
W dniu 16.09.2021 r. o godz. 15.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Rektorowi UKSW jedną osobę.

STYCZEŃ 2021

W dniu 26.01.2021 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:
→ Specjalista, praktyk pracujący z dziećmi ze SPE
W dniu 8.02.2021 r. o godz. 15.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestorowi UKSW dwie osoby.

GRUDZIEŃ 2020

W dniu 17.12.2020 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:
→ Specjalista, praktyk pracujący z dziećmi ze SPE
W dniu 5.01.2021 r. o godz. 15.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestorowi UKSW dwie osoby.

LISTOPAD 2020

W dniu 13.11.2020 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:
→ Specjalista, praktyk pracujący z dziećmi ze SPE
W dniu 20.11.2020 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW jedną osobę.

SIERPIEŃ 2020

W dniu 3.08.2020 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:
→ Specjalista, praktyk pracujący z dziećmi ze SPE
W dniu 10.08.2020 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW dwie osoby.

MARZEC 2020

W dniu 10.03.2020 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:
→ Specjalista, praktyk pracujący z dziećmi ze SPE
W dniu 17.03.2020 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW sześć osób.

LUTY 2020

W dniu 3.02.2020 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:
→ Specjalista opracowujący materiały postdiagnostyczne
W dniu 10.02.2020 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs nie rekomendując Kwestor UKSW żadnych osób.

GRUDZIEŃ 2019

W dniu 23.12.2019 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:
→ Specjalista opracowujący materiały postdiagnostyczne
W dniu 31.12.2019 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW jedną osobę.

SIERPIEŃ 2019

W dniu 29.08.2019 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowiska:
→ Specjalista opracowujący materiały postdiagnostyczne
W dniu 3.10.2019 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW pięć osób.
→ Specjalista, praktyk pracujący z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi W dniu 16.09.2019 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW pięć osób.

KWIECIEŃ 2019

W dniu 8.04.2019 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowiska:
→ Koordynator badań terenowych
→ Grafik/projektant
W dniu 15.04.2019 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW dwie osoby.

MARZEC 2019

W dniu 13.03.2019 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowiska:
→ Specjalista, praktyk pracujący z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)
W dniu 21.03.2019 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW dwie osoby.

LUTY 2019

W dniu 5.02.2019 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowiska:
→ Specjalista ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
W dniu 5.03.2019 r. o godz. 12.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Radzie Wydziału jedną osobę.

GRUDZIEŃ 2018

W dniu 21.12.2018 wydłużono termin nadsyłania zgłoszeń do 15.01.2019.
→ Grafik/Projektant
→ Koordynator badań terenowych
→ Specjalista, praktyk pracujący z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)
→ Specjalista opracowujący materiały postdiagnostyczne
W dniu 15.01.2019 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs nie rekomendując Kwestor UKSW żadnych osób.
W dniu 14.12.2018 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowiska:
→ Grafik/Projektant
→ Koordynator badań terenowych
→ Specjalista, praktyk pracujący z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)
→ Specjalista opracowujący materiały postdiagnostyczne
W dniu 21.12.2018 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW jedną osobę.

WRZESIEŃ 2018

W dniu 21.09.2018 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowiska:
→ Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych
→ Koordynator badań terenowych
→ Specjalista ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
→ Specjalista opracowujący materiały postdiagnostyczne
→ Grafik/Projektant
W dniu 3.10.2018 r. o godz. 12.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Radzie Wydziału pięć osób.
Ze względu na zachowanie poufności danych osobowych, informacji na temat wyłonionych laureatów konkursu udziela kierownik projektu - dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW.

OBSZAR EMOCJONALNO-SPOŁECZNY

WRZESIEŃ 2021

W dniu 9.09.2021 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:
→ Koordynator badań terenowych
W dniu 16.09.2021 r. o godz. 15.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Rektorowi UKSW jedną osobę.


W dniu 9.09.2021 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:
→ Specjalista opracowujący materiały postdiagnostyczne
W dniu 16.09.2021 r. o godz. 15.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Rektorowi UKSW jedną osobę.

STYCZEŃ 2021

W dniu 26.01.2021 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:
→ Specjalista, praktyk pracujący z dziećmi ze SPE
W dniu 8.02.2021 r. o godz. 15.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestorowi UKSW jedną osobę.

GRUDZIEŃ 2020

W dniu 17.12.2020 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:
→ Specjalista, praktyk pracujący z dziećmi ze SPE
W dniu 5.01.2021 r. o godz. 15.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestorowi UKSW jedną osobę.

LISTOPAD 2020

W dniu 13.11.2020 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:
→ Specjalista, praktyk pracujący z dziećmi ze SPE
W dniu 20.11.2020 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW jedną osobę.

WRZESIEŃ 2020

W dniu 25.09.2020 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:
→ Koordynator badań terenowych
[Karta rekrutacyjna]
W dniu 2.10.2020 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW jedną osobę.

SIERPIEŃ 2020

W dniu 3.08.2020 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:
→ Specjalista, praktyk pracujący z dziećmi ze SPE
W dniu 10.08.2020 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW jedną osobę

MARZEC 2020

W dniu 10.03.2020 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:
→ Specjalista, praktyk pracujący z dziećmi ze SPE
W dniu 17.03.2020 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW pięć osób.

LUTY 2020

W dniu 3.02.2020 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:
→ Specjalista opracowujący materiały postdiagnostyczne
W dniu 10.02.2020 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW jedną osobę.

STYCZEŃ 2020

W dniu 22.01.2020 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:
→ Koordynator badań terenowych
W dniu 27.01.2020 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW jedną osobę.

GRUDZIEŃ 2019

W dniu 23.12.2019 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:
→ Specjalista opracowujący materiały postdiagnostyczne
W dniu 31.12.2019 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW jedną osobę.

SIERPIEŃ 2019

Ośrodek Projektowy WFCh Centrum Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwraca się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 30.08.2019 r. (do godz. 10:00) na adres e-mail: projekt.diagnoza@uksw.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów (netto) na przeprowadzenie badań psychologicznych za pomocą narzędzi w wersji papierowej oraz aplikacji online wśród uczniów szkół na terenie Polski. Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
W dniu 29.08.2019 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowiska:
→ Specjalista opracowujący materiały postdiagnostyczne
W dniu 3.10.2019 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW siedem osób.
→ Specjalista, praktyk pracujący z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
W dniu 16.09.2019 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW pięć osób.

KWIECIEŃ 2019

W dniu 8.04.2019 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowiska:
→ Grafik/projektant
W dniu 15.04.2019 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW jedną osobę.

MARZEC 2019

W dniu 5.02.2019 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowiska:
→ Specjalista ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
W dniu 5.03.2019 r. o godz. 12.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Radzie Wydziału jedną osobę.

GRUDZIEŃ 2018

W dniu 21.12.2018 wydłużono termin nadsyłania zgłoszeń do 15.01.2019.
→ Grafik/Projektant
→ Specjalista, praktyk pracujący z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)
→ Specjalista opracowujący materiały postdiagnostyczne
W dniu 15.01.2019 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW dwie osoby.
W dniu 14.12.2018 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowiska:
→ Grafik/Projektant
→ Koordynator badań terenowych
→ Specjalista, praktyk pracujący z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)
→ Specjalista opracowujący materiały postdiagnostyczne
W dniu 21.12.2018 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW dwie osoby

WRZESIEŃ 2018

W dniu 21.09.2018 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowiska:
→ Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych
→ Koordynator badań terenowych
→ Specjalista ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
→ Specjalista opracowujący materiały postdiagnostyczne
→ Grafik/Projektant
W dniu 3.10.2018 r. o godz. 12.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Radzie Wydziału pięć osób.
Ze względu na zachowanie poufności danych osobowych, informacji na temat wyłonionych laureatów konkursu udziela kierownik projektu - dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW.

Archiwum zamówień

OBSZAR OSOBOWOŚCIOWY

WRZESIEŃ 2021

[13.09.2021] Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie naukowych badań psychologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach projektu
Oferty należy przesyłać do dnia 20.09.2021 do godz. 15.00.


[20.09.2021] Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na druk materiałów diagnostycznych do badań normalizacyjnych
Oferty należy przesyłać do dnia 27.09.2021 do godz. 15.00.

SIERPIEŃ 2021

[03.08.2021] Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie badań psychologicznych wśród dzieci i młodzieży niewidomej oraz słabowidzącej
Oferty należy przesyłać do dnia 10.08.2021 do godz. 15:00.

LIPIEC 2021

[12.07.2021] Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie badań psychologicznych wśród dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
Oferty należy przesyłać do dnia 19.07.2021 do godz. 15:00.

[12.07.2021] Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na przygotowanie recenzji zestawu narzędzi i materiałów
Oferty należy przesyłać do dnia 19.07.2021 do godz. 15:00.

[13.07.2021] Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na opracowanie bazy danych z badań walidacyjnych
Oferty należy przesyłać do dnia 20.07.2021 do godz. 15:00.

[19.07.2021] Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie badań psychologicznych wśród dzieci i młodzieży niewidomej oraz słabowidzącej
Oferty należy przesyłać do dnia 26.07.2021 do godz. 15:00.

[23.07.2021] Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie badań psychologicznych wśród dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
Oferty należy przesyłać do dnia 30.07.2021 do godz. 15:00.

KWIECIEŃ 2021

[13.03.2021] Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na usługę badań psychologicznych (walidacyjne), narzędziami do osobowości.
Oferty należy przesyłać do dnia 16.04.2021 do godz. 15.00.

MARZEC 2021

[26.03.2021] Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na druk materiałów diagnostycznych do przeprowadzenia badań walidacyjnych:
Oferty należy przesyłać do dnia 2.04.2021 do godz. 12.00.

SIERPIEŃ 2020

Instytut Psychologii UKSW zwraca się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 4.08.2020 r. (do godz. 12:00) na adres e-mail: projekt.diagnoza@uksw.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów (netto i brutto) na druk materiałów diagnostycznych do przeprowadzenia badań pilotażowych. Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

LIPIEC 2020

Instytut Psychologii UKSW zwraca się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 6.08.2020 r. (do godz. 10:00) na adres e-mail: projekt.diagnoza@uksw.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów (netto i brutto) na przeprowadzenie badań psychologicznych (pilotażowe i walidacyjne). Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Instytut Psychologii UKSW zwraca się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 6.08.2020 r. (do godz. 10:00) na adres e-mail: projekt.diagnoza@uksw.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów (netto i brutto) na opracowanie bazy danych z badań pilotażowych i walidacyjnych. Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

LUTY 2020

Instytut Psychologii UKSW zwraca się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 22.02.2019 r. (do godz. 12:00) na adres e-mail: projekt.diagnoza@uksw.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów (netto i brutto) na druk materiałów diagnostycznych do przeprowadzenia badań pilotażowych. Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

SIERPIEŃ 2019

Ośrodek Projektowy WFCh Centrum Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwraca się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 30.08.2019 r. (do godz. 10:00) na adres e-mail: projekt.diagnoza@uksw.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów (netto) na przeprowadzenie badań psychologicznych za pomocą narzędzi w wersji papierowej oraz aplikacji online wśród uczniów szkół na terenie Polski. Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

KWIECIEŃ 2019

→ Szacowanie zamówienia - laptopy
→ Przygotowanie i wdrożenie Systemu aplikacji

OBSZAR EMOCJONALNO-SPOŁECZNY

WRZESIEŃ 2021

[10.09.2021] Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na przygotowanie ilustracji w ramach projektu
Oferty należy przesyłać do dnia 28.09.2021 do godz. 15.00.


[13.09.2021] Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie naukowych badań psychologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach projektu
Oferty należy przesyłać do dnia 20.09.2021 do godz. 15.00.


[28.09.2021] Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na druk materiałów diagnostycznych do badań normalizacyjnych
Oferty należy przesyłać do dnia 5.10.2021 do godz. 15.00.

SIERPIEŃ 2021

[03.08.2021] Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie badań psychologicznych wśród dzieci i młodzieży niewidomej oraz słabowidzącej
Oferty należy przesyłać do dnia 10.08.2021 do godz. 15:00.

LIPIEC 2021

[12.07.2021] Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie badań psychologicznych wśród dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
Oferty należy przesyłać do dnia 19.07.2021 do godz. 15:00.

[12.07.2021] Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na przygotowanie recenzji zestawu narzędzi i materiałów
Oferty należy przesyłać do dnia 19.07.2021 do godz. 15:00.

[13.07.2021] Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na opracowanie bazy danych z badań walidacyjnych
Oferty należy przesyłać do dnia 20.07.2021 do godz. 15:00.

[19.07.2021] Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie badań psychologicznych wśród dzieci i młodzieży niewidomej oraz słabowidzącej
Oferty należy przesyłać do dnia 26.07.2021 do godz. 15:00.

[23.07.2021] Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie badań psychologicznych wśród dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
Oferty należy przesyłać do dnia 30.07.2021 do godz. 15:00.

KWIECIEŃ 2021

[13.03.2021] Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na usługę badań psychologicznych (walidacyjne), narzędziami do pomiaru z obszaru emocjonalno-społecznego.
Oferty należy przesyłać do dnia 16.04.2021 do godz. 15.00.

MARZEC 2021

[26.03.2021] Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na druk materiałów diagnostycznych do przeprowadzenia badań walidacyjnych:
Oferty należy przesyłać do dnia 2.04.2021 do godz. 12.00.

[5.03.2021] Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na usługę przygotowania ilustracji:
Oferty należy przesyłać do dnia 12.03.2021 do godz. 10.00.

LIPIEC 2020

Instytut Psychologii UKSW zwraca się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 4.08.2020 r. (do godz. 12:00) na adres e-mail: projekt.diagnoza@uksw.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów (netto i brutto) na druk materiałów diagnostycznych do przeprowadzenia badań pilotażowych. Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Instytut Psychologii UKSW zwraca się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 6.08.2020 r. (do godz. 10:00) na adres e-mail: projekt.diagnoza@uksw.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów (netto i brutto) na przeprowadzenie badań psychologicznych (pilotażowe i walidacyjne). Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Instytut Psychologii UKSW zwraca się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 6.08.2020 r. (do godz. 10:00) na adres e-mail: projekt.diagnoza@uksw.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów (netto i brutto) na opracowanie bazy danych z badań pilotażowych i walidacyjnych. Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

LUTY 2020

Instytut Psychologii UKSW zwraca się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 22.02.2019 r. (do godz. 12:00) na adres e-mail: projekt.diagnoza@uksw.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów (netto i brutto) na druk materiałów diagnostycznych do przeprowadzenia badań pilotażowych. Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

SIERPIEŃ 2019

Ośrodek Projektowy WFCh Centrum Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwraca się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 30.08.2019 r. (do godz. 10:00) na adres e-mail: projekt.diagnoza@uksw.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów (netto) na przeprowadzenie badań psychologicznych za pomocą narzędzi w wersji papierowej oraz aplikacji online wśród uczniów szkół na terenie Polski. Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

KWIECIEŃ 2019

→ Przygotowanie i wdrożenie Systemu aplikacji

projekt.diagnoza@uksw.edu.pl

Instytut Psychologii UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 14
01-938 Warszawa, p. 1411, p. 1439

COOKIES