WDROŻENIOWE PROJEKTY NAUKOWE W CENTRUM PSYCHOLOGII STOSOWANEJ INSTYTUTU PSYCHOLOGII UKSW

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Rozstrzygnięte konkursy na stanowiska w projekcie: OBSZAR OSOBOWOŚCIOWY

Marzec 2019


W dniu 21.03.2019 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW dwie osoby.


Luty 2019


W dniu 5.03.2019 r. o godz. 12.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Radzie Wydziału jedną osobę.


Grudzień 2018


W dniu 15.01.2019 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs nie rekomendując Kwestor UKSW żadnych osób.W dniu 21.12.2018 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW jedną osobę.


Wrzesień 2018


W dniu 3.10.2018 r. o godz. 12.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Radzie Wydziału pięć osób.

Ze względu na zachowanie poufności danych osobowych, informacji na temat wyłonionych laureatów konkursu udziela kierownik projektu - dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW.

Rozstrzygnięte konkursy na stanowiska w projekcie: OBSZAR EMOCJONALNO-SPOŁECZNY

Marzec 2019


W dniu 21.03.2019 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW dwie osoby.


Luty 2019


W dniu 5.03.2019 r. o godz. 12.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Radzie Wydziału jedną osobę.


Grudzień 2018


W dniu 15.01.2019 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW dwie osoby.W dniu 21.12.2018 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW dwie osoby


Wrzesień 2018


W dniu 3.10.2018 r. o godz. 12.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Radzie Wydziału pięć osób.

Ze względu na zachowanie poufności danych osobowych, informacji na temat wyłonionych laureatów konkursu udziela kierownik projektu - dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW.